ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE EXECUȚIE DE EXPERT I (GEOGRAFIE)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE EXECUȚIE DE EXPERT I (GEOGRAFIE) DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Comisia de examen constituită pentru examinarea candidatului înscris

la concursul organizat de ISACCL, în vederea ocupării postului vacant, de: expert I (geografie) în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare au încheiat cea de a III a probă a concursului – proba interviului.

Nr.

crt.

 

Nume și prenume Denumirea  postului Punctaj obținut Rezultat la proba – interviu- admis/respins
1 IOSIF DANIEL Expert I (geografie) 91,66 ADMIS

Rezultatul probei interviului la examen este prezentat mai jos:

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, respectiv până la data de 27.11.2018, ora12,00.

Rezultatele finale ale examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturlui prin concurs se afișează la data de 29.11.2018 și se vor calcula conform art.30 din H.G. nr.286/2011 alin.(1) ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu.

Conform art. 30 din H.G. nr.286/2011 alin(4) se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu