ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

Afișat marți, 3 iunie 2018, ora 8.00

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și care au fost declarați admiși la proba interviului pentru posturile de:

  • Expert IA (activitate muzeală și gestionare fond de carte)
  • Expert debutant (comunicare)

au încheiat cea de a III a probă a concursului– proba interviului în urma căreia au fost declarați admiși/respinși la proba scrisă candidații prezentați în anexă.

Rezultatele probei interviului la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.

crt.

 

Nume și prenumeDenumirea  postuluiPunctaj obținutRezultat admis/ respins
1VELICU RALUCA ANTOANELLAExpert IA (activitate muzeală și gestionare fond de carte)86,33admis
2ONOFREI MAXIM VLADExpert debutant (comuncare)95,00admis
3IVAȘCU ANDREEAExpert debutant (comunicare)78,00admis
4BUIDOSO ALEXANDRU VLĂDUȚExpert debutant (comunicare)absent-
5BRÂNDA OANA ELENAExpert debutant (comunicare)88,00admis
6VASILIU ALEXANDRU EMANUELExpert debutant (comunicare)89,33admis

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 04.07.2018 ora 16,00.

Rezultatele finale ale concursului/examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturilor prin concurs se afișează la data de 06.07.2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu