ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

Afișat marți, 3 iunie 2018, ora 8.00

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și care au fost declarați admiși la proba interviului pentru posturile de:

  • Expert IA (activitate muzeală și gestionare fond de carte)
  • Expert debutant (comunicare)

au încheiat cea de a III a probă a concursului– proba interviului în urma căreia au fost declarați admiși/respinși la proba scrisă candidații prezentați în anexă.

Rezultatele probei interviului la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.

crt.

 

Nume și prenume Denumirea  postului Punctaj obținut Rezultat admis/ respins
1 VELICU RALUCA ANTOANELLA Expert IA (activitate muzeală și gestionare fond de carte) 86,33 admis
2 ONOFREI MAXIM VLAD Expert debutant (comuncare) 95,00 admis
3 IVAȘCU ANDREEA Expert debutant (comunicare) 78,00 admis
4 BUIDOSO ALEXANDRU VLĂDUȚ Expert debutant (comunicare) absent -
5 BRÂNDA OANA ELENA Expert debutant (comunicare) 88,00 admis
6 VASILIU ALEXANDRU EMANUEL Expert debutant (comunicare) 89,33 admis

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 04.07.2018 ora 16,00.

Rezultatele finale ale concursului/examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturilor prin concurs se afișează la data de 06.07.2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu