ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUȚIE

Postat luni, 8 octombrie 2018, ora 15.02

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Comisiile de concurs/examen constituite pentru examinarea candidaților înscriși

la concursul organizat de ISACCL, în vederea ocupării posturilor vacante, de: expert IA (sociologie), expert IA (arheologie), consilier juridic IA, expert IA (achiziții publice), consilier IA (registratură secretariat) în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare au încheiat cea de a III a probă a concursului – proba interviului.

Rezultatele probei interviului la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.

crt.

 

Nume și prenumeDenumirea  postuluiPunctaj obținutRezultat la proba interviu -admis/respins
1MIHUȚ FLORICA (BOHÎLȚEA)Expert IA (sociologie)96,66ADMIS
2PAVEL CĂTĂLINExpert IA (arheologie)95,33ADMIS
3BOTTEZ VALENTIN VALERIUExpert IA (arheologie)96,00ADMIS
4MÎNDROC AFROFITAConsilier IA (registratură, secretariat)95,96ADMIS
5HELMIS RODICA VERONICAConsilier IA (registratură/secretariat)94,00ADMIS
6SÎRLOGEA CRISTIANExpert IA (achiziții publice)91,33ADMIS
7RĂDULESCU MARIANA LĂCRĂMIOARAConsilier juridic IA22,00RESPINS
8ROTARU ILIEConsilier juridic IA20,00RESPINS

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, repectiv până la data de 09.10.2018, ora16,00.

Rezultatele finale ale concursului/examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturilor prin concurs se afișează la data de 10.10.2018 și se vor calcula conform art.30 din H.G. nr.286/2011 alin.(1) ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu.

Conform art.30  din H.G. nr.286/2011 alin(4) se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu