ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL /EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL /EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat marți, 29 mai, ora 9.15.

Comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și care au fost declarați admiși la proba interviului:

  • consilier IA Compartiment financiar contabil
  • referent (casier) IA compartiment financiar contabil
  • consilier juridic IA Compartiment resurse umane și juridic
  • consilier IA (specializare editorială) Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT
  • consilier IA (relații internaționale) Serviciul comunicare, editare

au încheiat cea de a III a probă a concursului/examenului – proba interviului în urma căreia au fost declarați admiși/respinși la proba scrisă candidații prezentați în anexă.

Rezultatele probei interviului la concurs/examen  sunt prezentate mai jos:

Nr. crtNumele și prenumele candidațilorDenumirea postuluiPunctajul obținutRezultat admis/respins
1MINGOTE ELENA VERONICAConsilier IA Compartiment financiar contabil85,00admis
2CREȚU ANCA GEORGETAReferent casier) IA9494,00admis
3MARINESCU ELENAConsilier juridic IA52,00admis
4RĂDUCAN ANA MARIAExpert debutant (cultura romană și bizantină)95,00admis
5URLOIU RADU LAURENȚIUExpert debutant (cultura romană și bizantină)78,00admis
6DELEANU DANA SIMONAConsilier IA (specializare editorială)83,67admis
7STĂNESCU DIANA LUCIANAConsilier IA (relații internaționale)38,33respins

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviului se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 30 mai 2018 ora 16,00.

Rezultatele finale ale concursului/examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturilor prin concurs se afișează la data de 31.05.2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu