ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL /EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI  PENTRU CONCURSUL /EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat marți, 29 mai, ora 9.15.

Comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și care au fost declarați admiși la proba interviului:

  • consilier IA Compartiment financiar contabil
  • referent (casier) IA compartiment financiar contabil
  • consilier juridic IA Compartiment resurse umane și juridic
  • consilier IA (specializare editorială) Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT
  • consilier IA (relații internaționale) Serviciul comunicare, editare

au încheiat cea de a III a probă a concursului/examenului – proba interviului în urma căreia au fost declarați admiși/respinși la proba scrisă candidații prezentați în anexă.

Rezultatele probei interviului la concurs/examen  sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat admis/respins
1 MINGOTE ELENA VERONICA Consilier IA Compartiment financiar contabil 85,00 admis
2 CREȚU ANCA GEORGETA Referent casier) IA94 94,00 admis
3 MARINESCU ELENA Consilier juridic IA 52,00 admis
4 RĂDUCAN ANA MARIA Expert debutant (cultura romană și bizantină) 95,00 admis
5 URLOIU RADU LAURENȚIU Expert debutant (cultura romană și bizantină) 78,00 admis
6 DELEANU DANA SIMONA Consilier IA (specializare editorială) 83,67 admis
7 STĂNESCU DIANA LUCIANA Consilier IA (relații internaționale) 38,33 respins

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviului se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 30 mai 2018 ora 16,00.

Rezultatele finale ale concursului/examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturilor prin concurs se afișează la data de 31.05.2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu