ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI DE:

EXPERT IA (GEOLOGIE)

CONSILIER IA (ECONOMIST)

REFERENT IA (CASIERIE+GESTIONARE PATRIMONIU)

REFERENT IA (ȘOFER)

(Concursul a fost publicat în data de 10.12.2018)

 

Comisiile de concurs/examen constituite  pentru examinarea candidaților înscriși la concursul organizat de ISACCL, în vederea ocupării posturilor vacante, de: expert IA (geologie), consilier IA (economist), referent IA (casierie+gestionare patrimoniu), referent IA (șofer) în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare au încheiat cea de a III a probă a concursului – proba interviului.

Rezultatul probei interviului la concursul/examenul susținut în data de 21.01.2019:

Nr.crt. Nume și prenume Denumirea  postului Punctaj obținut Rezultat la proba – interviu - admis/respins
1 SCUTELNICU IOAN PETRU Expert IA (geologie) 75,26 ADMIS
2 IVAN DANIELA Consilier IA (economist) 92,33 ADMIS
3 DUMITRESCU DANIELA Referent IA (casierie + gestionare patrimoniu) 82,33 ADMIS
4 GHEORGHE DUMITRU Referent IA (șofer) 74,66 ADMIS
5 IANCU ROBERTII FLORIAN Referent IA (șofer) 80,33 ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, respectiv până la data de 23.01.2019, ora 12,00.

Rezultatele finale ale examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea posturlui prin concurs se afișează la data de 28.01.2019 și se vor calcula conform art.30 din H.G. nr.286/2011 alin. (1) ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu.

Conform art. 30 din H.G. nr.286/2011 alin(4) se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Postat marți, 22 ianuarie 2019, ora 10.00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu