ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI DE: 

CONSILIER IA (registratură/secretariat)

 

Comisia de concurs/examen constituită  pentru  concursul organizat de ISACCL, în vederea ocupării postului vacant, de: consilier IA (registratură/secretariat) în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare au încheiat cea de a III a probă a concursului – proba interviului.

 

Rezultatul probei interviului la concursul/examenul susținut în data de 28.01.2019

Nr. crt.

Nume și prenume Denumirea  postului Punctaj obținut Rezultat la proba – interviu - admis/respins
1 CĂLIN FLORENTINA Consilier IA (registratură/secretariat) 88,00 ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, respectiv până la data de 30.01.2019, ora 12,00.

Rezultatele finale ale examenului organizat la nivelul ISACCL privind ocuparea postului prin concurs se afișează la data de 01.02.2019 și se vor calcula conform art.30 din H.G. nr.286/2011 alin. (1) ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu.

Conform art. 30 din H.G. nr.286/2011 alin(4) se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Postat marți, 29 ianuarie 2019, ora 10:10

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu