ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de: consilier IA (activitate de redacție), consilier IA (relații publice), expert II (comunicare în limba engleză), referent IA (M), scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art.  19 și art.  20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba interviu și au notat răspunsurile candidaților, întocmind fișele individuale cu notele obținute de fiecare candidat în parte.

Rezultatele probei interviu au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj
obținut
Rezultatul interviului
1 Ganea Laura Ioana Consilier II (activitate de redacție) 94,30 ADMIS
2 Boboc Enache Diana Alice Consilier II (relații publice) 90,00 ADMIS
3 Anghelovici Maria Monica Expert II (comunicare în limba engleză) - RESPINS PRIN NEPREZENTARE
4 Onofrei Maxim Vlad Expert II (comunicare în limba engleză) 94,60 ADMIS
5 Dinulescu Dinu Eugen Referent II CAT-SE 97,33 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba interviu pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 25 octombrie 2019, ora 14.00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu