ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de: consilier IA (activitate de redacție), consilier IA (relații publice), expert II (comunicare în limba engleză), referent IA (M), scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art.  19 și art.  20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba interviu și au notat răspunsurile candidaților, întocmind fișele individuale cu notele obținute de fiecare candidat în parte.

Rezultatele probei interviu au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidațilorDenumirea postuluiPunctaj
obținut
Rezultatul interviului
1Ganea Laura IoanaConsilier II (activitate de redacție)94,30ADMIS
2Boboc Enache Diana AliceConsilier II (relații publice)90,00ADMIS
3Anghelovici Maria MonicaExpert II (comunicare în limba engleză)-RESPINS PRIN NEPREZENTARE
4Onofrei Maxim VladExpert II (comunicare în limba engleză)94,60ADMIS
5Dinulescu Dinu EugenReferent II CAT-SE97,33ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba interviu pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 25 octombrie 2019, ora 14.00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu