ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de: expert IA Departament istoria culturii și civilizației Levantului , scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art.  19 și art.  20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba interviu și au notat răspunsurile candidaților, întocmind fișele individuale cu notele obținute de fiecare candidat în parte.

Rezultatele probei interviu au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul interviului
 

1

Marian Mihai-Bogdan Expert IA Departament diplomație culturală 94,67 ADMIS
2 Marincea Ștefan Expert debutant Departament natură, cultură, societate 82,00 ADMIS
3 Popescu Bogdan Ionuț Expert IA Compartimentul achiziții publice 81,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba interviu pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 24 MARTIE 2020, ora 09.00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu