ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea postului contractual vacant de: expert IA Departament istoria culturii și civilizației Levantului , scos la concurs in  cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art.  19 și art.  20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba interviu și au notat răspunsurile candidatului, întocmind fișele individuale cu notele obținute de candidat.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul verbal întocmit  de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul interviului
 

1

Florea Ioan-Alexandru Expert IA Departament istoria culturii si civilizatie Levantului 96,33 ADMIS

 

Afișat luni, 04 mai 2020, ora 09:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu