ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de examen a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului contractual vacant de: director general (S) grad II (ordonator de credite) scos la concurs de ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba interviu și au notat raspunsurile date de candidat la aceasta proba, întocmind fișele individuale și procesul verbal al probei interviu.

Rezultatele probei interviu care au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de examen pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. 93/20.01.2021 Director general (S) grad II (ordonator de credite) 95,67 ADMIS

 

Contestaţile se depun în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 05.02.2021 ora 12:00

Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate la data de 10.02.2021

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu