Anunț cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a posturilor vacante de consilier IA (registratura si secretariat) din cadrul ISACCL

Anunț cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a posturilor vacante de consilier IA (registratura si secretariat) din cadrul ISACCL

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea posturilor vacante de:

  • 1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic, activitate registratură și secretariat, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată
  • 1 post consilier (S) debutant (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) în cadrul Compartimentului Financiar-contabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată
  • 1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate,

Comisia de concurs a constatat astăzi, 26.05.2022, că nu a fost înregistrată nicio contestație asupra probei scrise așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului si la avizier ISACCL.

Afișat astăzi, 26 mai 2022, ora 12.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu