Anunț cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant de Consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) din cadrul ISACCL

26.05.2022

 

Anunț cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant de Consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) din cadrul ISACCL

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Comisia de concurs a constatat astăzi, 26.05.2022, că în data de 25.05.2022, candidatul cu dosarul numărul 464/13.05.2022 a depus contestație la proba scrisă, înregistrată cu nr. 498/25.05.2022.

Rezultatul evaluării lucrării de către membri comisiei de contestații este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctaj obținut după contestație Rezultatul probei scrise Programare interviu 27.05.2022
1. Dosar nr. 464/13.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 60,83 ADMIS Ora 10.00

 

Afișat astăzi, 26.05.2022, ora 13.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu