Anunț cu privire la data susținerii probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de cercetător științific

Comisia de concurs/examen, constituita prin ordinul președintelui ISACCL nr. 25/09.03.2020, modificat prin ordinul președintelui ISACCL nr. 35/2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant de CS III ½ normă, specialitatea geoarheologie, informează că proba scrisă se va desfășura pe data de 10 august 2020, la ora 11:00, la sediul ISACCL.

MENȚIUNE:

Se pot prezenta la proba scrisă , la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu