ANUNȚ CU PRIVIRE LA ANALIZA SI SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE CERCETATOR STIINTIFIC

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ANALIZA SI SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE CERCETATOR STIINTIFIC DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs/examen, constituite prin Ordinul președintelui ISACCL nr. 25/09.03.2020, modificat prin Ordinul nr. 35/01.05.2020, Decizia nr.50/27.07.2020 si Decizia nr. 57/28.08.2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

1 post CS I ½ normă, specialitatea Istoria culturii și civilizației Levantului

1 post CS II ½ normă, specialitatea diplomație culturală

scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011 și  prevederile Legii nr. 319/2003, cu modificările şi completările ulterioare și anunt publicat în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei – analiza si selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite,  pe baza documentației necesare, de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nume si prenume candidat Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. OLTEANU ANTOANETA - 1 post CS I
½ norma, specialitatea Istoria culturii și civilizației Levantului
ADMIS -
2. STOICA IRINA MIHAELA - 1 post CS II
½ norma, specialitatea diplomație culturală
RESPINS - Nu îndeplinește criteriile de vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare
- Nu îndeplinește standardele minimale specifice postului, conform Anexei 31- Comisia de Istorie și studii culturale
- Nu îndeplinește condițiile de certificare a experienței științifice conform Metodologiei cadru de concurs a ISACCL

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Data 10.11.2020, ora 10:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu